Fuse Kits

Fuse Kit
Contents
Quantity
1.5 Amp 250 V 3AG Fast-acting Glass Fuse
2
3 Amp 250 V 3AG Fast-acting Glass Fuse
2
5 Amp 250 V 3AG Fast-acting Glass Fuse
2
8 Amp 250 V 3AG Fast-acting Glass Fuse
2
KTF-0005
10 Amp 250 V 3AB Normal-acting Ceramic Fuse
2
KTF-0006
15 Amp 250 V 3AB Normal-acting Ceramic Fuse
2
KTF-0007
20 Amp 250 V 3AB Normal-acting Ceramic Fuse
2
KTF-0008
40 Amp 480 V Slow-acting Fuse
2
KTF-0009 0.5 Amp 250 V Pico Fuse 1